Az Állami Nyomda Nyrt. a saját nevében, valamint Doffek Tamás igazgatósági tag megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 201./B-C §, valamint az 55 § (3) és a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének II/6. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Doffek Tamás az Állami Nyomda igazgatóságának tagja, az OTP Bank Nyrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével 2009. november 16-án 420 darab Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 98 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 825 Ft/darab átlagáron.

A tranzakciót követően Doffek Tamás tulajdonában 7 500 db Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések