Közgyűlési határozatok főbb pontjai

  • A Társaság a prudens gazdálkodás követelményeinek szellemében úgy döntött, hogy a 2019. évi adózott eredményt eredménytartalékba helyezi