GDPR – Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. és az ANY vállalatcsoport valamennyi tagja elkötelezett abban, hogy a Társaság látogatóinak, munkavállalóinak, illetve megrendelőinek ügyféladatait a lehető legmagasabb színvonalon, és a GDPR előírásainak megfelelően kezelje. E cél elérésére adatkezelőként és adatfeldolgozóként egyaránt törekszünk.

Biztonsági Nyomdaként a személyes adatok védelme Társaságunknál nemcsak a vállalati működés külső sajátossága, hanem tevékenységünk, szolgáltatásaink egyik legfontosabb, központi eleme.

Munkánk során biztosítjuk a legmagasabb elérhető technikai színvonalnak megfelelő információvédelmet. Ennek érdekében adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységinket az ISO 27001 információvédelmi szabvány szerint kialakított és működtetett, rendszeresen tanúsított eljárásokkal biztosítjuk. Belső szabályzataink és a folyamatainkba épített adatvédelem együttesen biztosítják, hogy munkatársaink és partnereink minden esetben tudatosan, az adatvédelmi követelményeket tiszteletben tartva járjanak el.

Az átlátható működés szabályai szerint biztosítjuk az érintettek számára az információkérés jogának gyakorlását, valamint az általunk kezelt adataiknak javításához, korlátozásához való jogok érvényesítését. Az érintettek kérhetik adataik törlését, és élhetnek a tiltakozás jogával. Kérés esetén biztosítjuk az adathordozhatóságot. Saját adatkezeléseink és a partnereink számára végzett adatfeldolgozói tevékenységünk során minden esetben rendelkezünk a megfelelő jogalappal és az adatkezelési célok és határidők szerint járunk el.

Társaságunk az adatkezeléseiről naprakész nyilvántartást vezet. Amennyiben szükséges, az adatkezelések megkezdése előtt kockázat-értékelést végzünk. Ennek eredménye alapján az elvárható lehető legjobb eljárást választjuk az érintettek számára és a kezelt adatok jellegéből eredő kockázatok csökkentésére.

Ez az adatvédelmi tájékoztató az any.hu weboldalak és az azon elérhető szolgáltatások felhasználói, mint Érintettek számára készült. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (Cím: 1102 Budapest, Halom utca 5., Telefon: +36 1 431 1200, Fax: +361 431 1220, E-mail cím: info@any.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztassa az érintetteket a kapott adatok kezelésével kapcsolatban.

Mivel a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása, az adatszolgáltatás is önkéntes.

Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
Az adatkezelő az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., 1102 Budapest, Halom utca 5., Telefon: +361 431 1200, Fax: +361 431 1220, E-mail cím: info@any.hu.

A any.hu oldalak látogatásához regisztráció vagy személyes adatok megadása nem szükséges és nincs is erre lehetőség:
Amikor meglátogatja a weboldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – a honlapra látogatók számának ellenőrzésére és az oldalaink megfelelően gyors működésének biztosítására használunk –, az adatokat töröljük.
Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén írt címek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.

Az adatkezelés módja és időtartama
Az adatokat az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, saját vagy bérelt szervereken tárolja. Az adatok ezen kívül átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek.
Az adatkezelés ideje a naplófájlok feldolgozásáig tart, amiket legfeljebb egy évig tárolunk.

Adatvédelem
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük

Hozzáférés a saját adataihoz
Az érintett a róla tárolt adatokról a vonatkozó törvények alapján érdeklődhet a dpo@any.hu címen vagy tájékoztatást kérhet az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Adattovábbítás, további címzettek
Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül.

Automatikus döntéshozatal
A rendszerünk automatikusan az érintett látogatási adataiból nem készít profilt, nem tesz ajánlatot és nem határoz meg kedvezményt.

Visszavonás, helyesbítés, korlátozás
Mivel személyes adatokat nem kezelünk, így visszavonás, helyesbítés vagy korlátozás a gyakorlatban nem lehetséges. Amennyiben ezekkel a jogokkal kapcsolatban kérdése van, keressen minket a dpo@any.hu címen.

Adatvédelmi Tisztviselő
Az ANY Biztonsági Nyomda cégcsoportnál vállalatcsoport szintű adatvédelmi tisztviselő (Corporate Level DPO) került kijelölésre. Feladata az ügyfél tájékoztatás és a GDPR rendelkezésnek való egységes megfelelés cégcsoport szintű biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dr. Iszály Mihály, e-mail: dpo@any.hu.

Jogérvényesítés
Az adatkezelés bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk (dpo@any.hu). Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Adatvédelmi tájékoztató