Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. eleget téve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.28 pontjában foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank 2024. július 3-án kelt H-PJ-III-B-7/2024. számú határozatában hozott döntését.