Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2024. április 15-én nyilvánosságra hozott, 2023. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetmény alapján, jelen közleményben teszi közzé a 2024. július 15-i időponttól fizetendő osztalék végleges mértékét.

A Társaság tulajdonában 448.842 db saját részvény van. A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 8 Ft, azaz nyolc forint.

Fentiek alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2023. üzleti év után egy darab törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000093257) 261,- Ft, azaz kettőszázhatvanegy forint bruttó osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.