Az Állami Nyomda Nyrt. a saját nevében, valamint Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság Elnöke és Erdős Tamás részvényes megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 201.§ (2) bekezdés (i) pontja, valamint 201./B-C § és 55 § (3), továbbá a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének 2.6. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Dr. Erdős Ákos, az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósági Elnöke a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével 2011. december 29-én 8056 darab Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 98 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényt vásárolt 602 Ft/darab átlagáron Erdős Tamástól.

A tranzakciót követően Dr. Erdős Ákos tulajdonában közvetlenül 8056 darab, közvetetten az EG Capital SA-n keresztül 3177507 darab és Erdős Tamás tulajdonában 0 darab Állami Nyomda
Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések