Állami Nyomda Nyrt. közgyűlési előterjesztés közzététele és a közgyűlés 9. napirendi pontjának változása

Az Állami Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2006. március 30-i éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztési anyagok, határozati javaslatok a mai napon megjelentek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. (www.allaminyomda.hu, www.bet.hu )

Az Igazgatóság értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Gt. 230.§ (1) bekezdése és a Társaság Alapszabályának 10.6. pontja alapján az Igazgatóság az írásban előterjesztett részvényesi indítványra tekintettel a Társaság 2006. március 30-ra kitűzött évi rendes közgyűlés 9.napirendi pontját az alábbiak szerint módosítja:

„ 9. Az alapszabály módosítása a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. módosítására és a Társaság idegen nyelvű elnevezéseinek változására tekintettel”

Közgyűlési előterjesztés
Éves beszámoló
IFRS Konszolidált beszámoló

Állami Nyomda Nyrt.
Igazgatósága

Letöltések