Innsbruck egyetemi kórháza két, RFID-alapú vészhívó rendszert vezetett be az intézményben, hogy nyomon követhesse azokat az ápolókat, akik agresszív betegekkel való konfrontáció miatt potenciális veszélynek vannak kitéve. Az egyik rendszer a sürgősségi betegellátó egységben található, amely alkalmazottai sokszor kerülnek problémás helyzetekbe a beérkező ittas vagy drogos betegekkel. A másik a pszichiátrián dolgozók gondozók számára lett kialakítva. Mindkét rendszer alapja a WiFi-képes elemes RFID tag és a valós helymeghatározást (RTLSreal-time location system) segítő szoftver, az eszköz pedig a kórház WLAN infrastruktúráját használja.
A 2010 májusában a pszichiátrián és szeptemberben a sürgősségin bevezetett rendszer keretében a mintegy ötven-ötven alkalmazott egy WiFi-képes, RFID tag-gel ellátott kártyát kapott. Az ápoló vagy orvos, ha biztonságát veszély fenyegeti, megnyomja a tenyér méretű eszközön lévő gombot, és a rendszer azonnal meghatározza az érintett pontos helyét az épületben, valamint a többi, ilyen eszközzel rendelkező kollégát is riasztja egy hangjelzés segítségével kártyájuk. Tehát mindenki, aki az adott osztályon tartózkodik, és rendelkezik az eszközzel, megkapja a riasztást, majd saját kártyájának gombját megnyomva kell válaszolnia a segélyhívásra.
A rendszer készítésekor az épületet zónákra osztották, hogy meghatározható legyen honnan érkezett a jelzés (pl. második emelet, déli szárny). A riasztáskor az eszközre érkezik egy szöveges üzenet, amely a bajba jutott kolléga pontos helyét adja meg, és egy időbélyeg, amely a segélyhívás pontos időpontját rögzíti. Azok a kollégák, akik számítógép előtt dolgoznak szintén megkapják a jelzést, és azzal egy időben a monitorukon megjelenik az érintett osztály/kórterem térképe, és a térképen belül az incidens pontos helye. A rendszer természetesen rögzíti a vészjelzéseket, amik későbbi vizsgálatok esetén lehetnek fontosak. A vészjelzést leadó kolléga az eszköz segítségével arról is értesítheti társait, ha már kapott segítséget, és nincs szüksége már több erősítésre. Az elmúlt néhány hónap tapasztalata alapján a rendszer másik előnye, hogy a riasztást vissza is lehet vonni, mivel műszakonként két-három riasztás érkezik, amiből minden ötödiket visszavon az adott kolléga.
A rendszer kialakítása 2008-ban kezdődött, amikor az épület felújításakor és a Wi-Fi infrastruktúra kiépítésekor felmerült egy helymeghatározáson alapuló biztonsági rendszer ötlete. Ugyan a kórházban korábban is működött módszer a kollégák aktuális helyének meghatározására, de az sem felhasználóbarát, sem megbízható nem volt. Az új rendszer kiépítésénél fontos szempont volt a fenti problémák kiküszöbölésén túl, hogy az együttműködjön a meglévő hálózatokkal, illetve hogy különösebb plusz költségek nélkül integrálni lehessen a drága orvosi műszereket, gépeket, vagy például a betegadatokat rögzítő szisztémát. Az így kialakított megoldás alkalmassá vált a várakozási idő csökkentésére is: a kórház a beérkező betegeknek egy-egy tag-et ad, és amennyiben a rendszer érzékeli, hogy valamely épületrészben, osztályon sokan vannak, további orvoskollégák hívhatók oda, vagy a lehetséges várakozási időről a betegeket is lehet rövid szöveges üzenetben tájékoztatni.

Fényképek: https://www.uibk.ac.at/