Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a saját nevében, valamint az EG Capital S.A.R.L, Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság Elnöke, Erdős Tamás és Dr. Gömöri Istvánné a Felügyelő Bizottság Elnök-helyettese megbízásából a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 55.§ (3), valamint a 24/2008.(VIII.15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének 2.1. és 2.6. pontjai alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

 

Dr. Erdős Ákos tulajdonában lévő EG Capital S.A.R.L. tőkeemelés jogcímen 416.667 darab ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvényt apportált a többségi tulajdonában lévő Fortunarum Kft-be. A tranzakciót követően Dr. Erdős Ákos közvetett tulajdona nem változott, az EG Capital SARL-n keresztül 1.768.895 darab, a Fortunarum Kft-én keresztül pedig 416.667 darab ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvénnyel rendelkezik.

 

Dr. Erdős Ákos, Dr. Gömöri Istvánné és Erdős Tamás részvényesi megállapodást kötöttek a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5.§ (1) bek. 100. pontja, valamint 65/A.§ (1)  alapján, melynek értelmében összehangoltan járnak el.

 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

korábbi nevén Állami Nyomda Nyrt.