Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § és a 21/2010 (V.12.) PM rendelet 4. mellékletének 2.5. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Heim Péter, az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatóságának tagja, a 2007.évi CXXXVIII. Törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 25. § (1) d pontja szerinti összeférhetetlenség miatt, az Állami Nyomda Igazgatósági tagságáról 2010. október 25-i hatállyal lemondott.

 

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések