Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § és a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének II/5. pontja alapján fennálló
rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:


Dr. Arnold Mihály, az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatóságának tagja, kormánytisztviselői kinevezése és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezése miatt, az Állami Nyomda Igazgatósági tagságáról 2010. augusztus 10-i hatállyal lemondott.


Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések