Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § és a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének II/5. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Dr. Stumpf István, az Állami Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja, az Alkotmánybíróság tagjává történt választása miatt, az alkotmánybírák összeférhetetlenségéről szóló 1989.évi
XXXII. Törvény (Abtv.) 9/A értelmében az Állami Nyomda Felügyelő Bizottsági tagságáról 2010. augusztus 1-i hatállyal lemondott.


Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések