Az Állami Nyomda Nyrt. (Társaság) a saját nevében, valamint Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke, Dr. Gömöri Istvánné Felügyelő Bizottság elnök-helyettese és Gyergyák György Vezérigazgató megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 201./B-C § és 54 § (1) bekezdése 6. számú mellékletének 19. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Dr. Erdős Ákos 85,55 %-os és Dr. Gömöri Istvánné 14,45 %-os tulajdonában álló EG Capital SA (Cím: 2, avenue Charles de Gaulle L-2013 Luxembourg Cégjegyzék szám: B 109281) 2007. december 12-én tőzsdén kívüli forgalomban 13500 Ft/darab átlagáron 5184 darab Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 980 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényt vásárolt Gyergyák Györgytől.

A tranzakciót követően az EG Capital SA tulajdonában 261532 db (18,9%), Gyergyák György tulajdonában 52236 db Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van, így Dr. Erdős Ákos közvetett befolyása 18,9%-ra, Dr. Gömöri Istvánné közvetett befolyása pedig 2,7%-ra növekedett, valamint Gyergyák György közvetlen befolyása 3,8%-ra csökkent.

Jelen részvény adás-vételi tranzakció az EG Capital SA és a Társaság menedzsmentje közötti, 2007. február 12-én kötött és 2007. július 5-én módosított összehangolt magatartásra vonatkozó megállapodás szerint jött létre.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések