Az Állami Nyomda Nyrt. (Társaság) a saját nevében, valamint Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke, Dr. Gömöri Istvánné Felügyelő Bizottság elnök-helyettese és Gyergyák György Vezérigazgató megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 201./B-C § és 54 § (1) bekezdése 6. számú mellékletének 19. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné 2007. december 21-én tőzsdén kívüli forgalomban 13350 Ft/darab átlagáron 15588 darab Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 980 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényt vásárolt Gyergyák Györgytől. Dr Erdős Ákos a fenti részvénycsomagból 13336 darab, míg Dr Gömöri Istvánné 2252 darab részvényt vásárolt.

Emellett Dr. Erdős Ákos 85,55%-os és Dr. Gömöri Istvánné 14,45%-os tulajdonában álló EG Capital SA (Cím: 2, avenue Charles de Gaulle L-2013 Luxembourg Cégjegyzék szám: B 109281) 2007. december 21-én a Concorde Értékpapír Zrt, mint befektetési szolgáltató közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén 13350 Ft/darab átlagáron 15588 darab Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 980 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényt vásárolt Dr Erdős Ákostól (13336 darab) és Dr. Gömöri Istvánnétól (2252 darab).

A tranzakciót követően az EG Capital SA tulajdonában 277120 db (20,0%), Gyergyák György tulajdonában 36648 db Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van, így Dr. Erdős Ákos közvetett befolyása 20,0%-ra, Dr. Gömöri Istvánné közvetett befolyása pedig 2,89%-ra növekedett, valamint Gyergyák György közvetlen befolyása 2,65%-ra csökkent.

Jelen részvény adás-vételi tranzakció az EG Capital SA és a Társaság menedzsmentje közötti, 2007. február 12-én kötött és 2007. július 5-én módosított összehangolt magatartásra vonatkozó megállapodás szerint jött létre.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések