Az Állami Nyomda Nyrt. a saját nevében, valamint Gyergyák György az Igazgatóság Elnök-helyettese megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 201./B-C §, valamint az 54 § (3) és a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének II/6. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Gyergyák György 2008. október 16-án a Concorde Értékpapír Zrt, mint befektetési szolgáltató közreműködésével a Budapesti Értéktőzsdén 650 Ft/darab átlagáron 141.800 darab Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 98 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényt értékesített.

A tranzakciót követően Gyergyák György tulajdonában 432.400 db (3,0%) Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van, így közvetlen befolyása 3%-ra csökkent.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések