Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénysorozat, Névérték (Ft/db), Kibocsátott darabszám, Össznévérték (Ft)

„A” sorozat, 980, 1.396.520, 1.368.589.600
„B” sorozat, 980, 9.475, 9.285.500
„C” sorozat, 980, 73.470, 72.000.600
Alaptőke nagysága, -, 1.479.465, 1.449.875.700

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat, Kibocsátott darabszám, Saját részvények száma, Szavazati jogra jogosító részvények, Részvényenkénti szavazati jog, Összes szavazati jog

„A” sorozat, 1.396.520, 11.100, 1.385.420, 1, 1.385.420
„B” sorozat, 9.475, 0, 0, 0, 0
„C” sorozat, 73.470, 0, 0, 0, 0
Összesen, 1.479.465, 11.100, 1.385.420, -, 1.385.420

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések