Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága

Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. 

A Társaság alaptőkéjének összetétele, a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma. 

Budapest, 2013. január 31.

Állami Nyomda Nyrt.