Az éves 21,4 milliárd Ft nettó árbevételből az export az év végére 9%-os növekedéssel 8,3 milliárd Ft-ot tett ki. A 2015-ben elért 932 millió Ft nettó eredmény részvényenként 65 Ft-os eredményt jelent. A Társaság Igazgatósága a teljes eredmény osztalékként való kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. 

Az ANY Biztonsági Nyomda 2015-ben 21,4 milliárd Ft-os árbevételt ért el, amely csupán 6%-kal alacsonyabb az előző évhez képest, amikor a Nyomda a választási nyomtatványokat készítette. Az export 9%-os növekedés mellett, 8,3 milliárd Ft bevételt biztosított, amely 39%-a az ANY csoport forgalmának. Az egyszeri tételnek számító választási munkák miatti árbevétel csökkenés ellenére a Társaság EBITDA-ja elhanyagolható mértékben csökkent, 2278 millió Ft lett. A javuló jövedelmezőségnek köszönhetően az EBITDA margin 10,7%-ra növekedett. A nettó eredmény 932 millió Ft volt, amely részvényenként 65 Ft-os eredményt jelent.

Az Igazgatóság döntött az ANY nem saját tulajdonában lévő magyarországi ingatlanjainak megvásárlásáról is. A Nyomda az összesen 72 227 m2 telek és 18 819 m2-es felépítményt tartalmazó két budapesti és egy pásztói ingatlanát a HVB Leasing Hamlet Kft-től euró alapon bérelte. A gazdasági környezet változása miatt a Társaság Igazgatósága arról döntött, hogy fix kamatozású forint hitel felvételével kivásárolja az ingatlanokat birtokló társaságot és saját csoportján belül működteti tovább. Az ingatlanokat a jövőben ANY Ingatlanhasznosító Kft néven konszolidálja, és így egyszerre csökkenti a Nyomda csoport árfolyamkockázatát és a kedvező kamatozású forint hitellel növeli eredményét is. A 8,1 millió euró vételár forint alapon történő finanszírozásának eredményeképpen már 2016-ban 50 millió Ft-tal javul a Társaság jövedelmezősége. A tranzakció hatásaként az EBITDA margin 1%-kal emelkedik 2016-ban és az azt követő években.

„Piaci lehetőségeink tovább javulnak mind a közép-kelet-európai régióban, mind az afrikai kontinens országaiban, ezáltal tovább növelhetjük forgalmunkat. A hatékonyságnövelő fejlesztések, beruházások tovább javítják az eredményességet. Az ingatlan tranzakció a Társaság vagyonát 2,7 milliárd Ft-tal növeli. Az Igazgatóság a Társaság stabil pénzügyi helyzetére tekintettel – az elmúlt évekhez hasonlóan – arról döntött, hogy a megtermelt eredmény kifizethető osztalékként, ezért a Közgyűlésnek részvényenként 65 Ft osztalék kifizetését javasolja. Az Igazgatóság bízik abban, hogy a javuló kilátásoknak megfelelően a jövőben is tartható lesz a hasonló osztalékfizetési ráta.” – fűzte hozzá a Társaság jelentéséhez Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt vezérigazgatója.