Az Állami Nyomda Nyrt. meghatározó tulajdonosa, az EG Capital SA és a nyomda egyes felsővezetői a közöttük létrejött részvényesi megállapodást és összehangolt magatartást közös megegyezéssel megszüntették.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 55.§ és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének II/1. pontjában, valamint az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően, a részvényesektől kapott tájékoztatás és felhatalmazás alapján a Társaság tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:

A Társaság meghatározó részvényese, az E.G. CAPITAL SA. (Cím: 2, avenue Charles de Gaulle L-2013 Luxembourg, Cégjegyzék szám: B 109281), valamint GYERGYÁK GYÖRGY, az Állami Nyomda Nyrt. igazgatóságának elnök-helyettese, ZSÁMBOKI GÁBOR, az Állami Nyomda Nyrt. vezérigazgatója és VAJDA GYÖRGY, az Állami Nyomda Nyrt. felügyelő bizottságának tagja a közöttük 2007. február 12. napján – a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 100. pontja valamint 65/A.§ (1) bekezdés értelmében – létrejött és 2007. július 6-án módosított részvényesi megállapodást és összehangolt magatartást 2008. október 14-én közös megegyezéssel megszüntették.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések