Az ANY Biztonsági Nyomda Nyílvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, a mai napon megtartott Igazgatósági ülésen, a Koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán, 2020. április 10-én hatályba lépett 102/2020. (IV. 10.) kormányrendelet értelmében, meghozta döntéseit a közgyűlési  határozatokat illetően.

A Társaság  2019.  üzleti évre vonatkozó 34,1 milliárd Ft konszolidált nettó árbevételt és 1,273287 milliárd Ft eredményt tartalmazó, a közgyűlés elé terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését az Igazgatóság a jogszabályi felhatalmazés alapján elfogadta. Ez egy részvényre vetítve 89 forintot jelent. Megállapították, hogy a Koronavírus-járvány okozta gazdasági bizonytalanságok természetesen a Nyomdát is érintik. Érzékelhetően visszaestek a belföldi rendelések, és ezt csak részben ellensúlyozta a néhány területen megnövekedett export. A Társaság a prudens gazdálkodás követelményeinek szellemében úgy döntött, hogy a 2019. évi adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A rendkívüli helyzetben ez a Társaság, a részvényesek, és a munkavállalók érdeke is. Az Igazgatóság jelen közleményében is hangsúlyozza, hogy amennyiben a kilátások javulnak és a Társaság gazdálkodása lehetővé teszi, akkor az év közben javaslatot tesznek rendkívűli osztalék fizetésére.

Az Igazgatóság tudomásul vette Dr. Stumpf János lemondását a Felügyelő Bizottságban betöltött Tisztségéről. Az Igazgatóság nagyra értékelte és megköszönte Dr. Stumpf János úr munkáját a Felügyelő Bizottságban. A mai nappal a Felügyelő Bizottság tagja lett újra Prof. Dr. Stumpf István.