Az ANY Biztonsági Nyomda működése számos hazai és nemzetközi szabványnak megfelelően történik. Az elmúlt évek során az általunk magas színvonalon, kiváló minőségben gyártott termékek hazai és nemzetközi szakmai versenyeken dobogós helyeken végeztek, rangos díjakat, elismeréseket kaptak.

Hazai és nemzetközi sikereinket nem tudnánk elérni, ha nem lojális, területükön kiválóan teljesítő munkatársaink lennének. Csak az elmúlt 10 évben több, mint hatvanan kaptak életműdíjat azért, mert nyugdíjba vonulásuk alkalmából emlékezett meg a cég lojalitásukról és arról a mintegy 40 évről, amit a cégnél töltöttek. Eddig az ANY Csoporton belül Gyergyák György, a Nyomda volt vezérigazgatója és igazgatósági tagja, Papp Lajos, a Gyomai Kner Nyomda vezérigazgatója és 2016. október 7-én dr. Novotny Erzsébet, a Specimen Zrt. vezérigazgatója és az ANY Biztonsági Nyomda kereskedelmi vezetője vehette át a magyar nyomdászszakma legnagyobb civil elismerését, a Nyomda- és Papíripari Szövetség által 2000-ben alapított Magyar Nyomdászatért életműdíjat. A Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség 2007 óta Hess András-díjjal azokat a nyomdaipari dolgozó kat jutalmazza, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak cégük eredményes működéséhez. A díj alapítása óta 9 munkatársunk részesült ebben az elismerő díjban, közülük a legfrissebb díjazott Grantner Gyula, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. kártyatestgyártási csoportvezetője.

Magyar Nyomdászatért életműdíjat kapott dr. Novotny Erzsébet

IMG_5806 (3)A Magyar Nyomdászatért Díj kitüntetést 2016-ban Dr. habil. Novotny Erzsébet nyomdamérnök, alkalmazott matematikus, címzetes egyetemi docens sikeres és eredményes szakmai életpálya elismeréseként kapta.

Eredeti szakmai végzettségét tekintve kéziszedő. Első diplomáját a Könnyűipari Műszaki Főiskola formakészítő szakán szerezte, majd az ELTE TTK alkalmazott matematika szakán diplomázott, mint alkalmazott matematikus.

2006-ban szerzett PhD doktori fokozatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Multidiszciplináris Bölcsészettudomány, Ipar- és Gazdaságtörténet” Doktori Iskolájában. 2015-ben habilitált „Anyagtudományok és technológiák” tudományterületen, a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

Nemzetközi tudományos konferenciák gyakori résztvevője. Több mint negyven publikációját rögzíti a Magyar Tudományos Művek Tára, amelynek nagyobb hányada idegen nyelvű. A magyar nyomdászat tudományos és szakmai életének méltó nemzetközi reprezentánsa.

Első munkahelye a Globus Nyomda volt, ahol 1977-től 1984-ig dolgozott. Ezt követően hívták az Állami Nyomdába, ahol azóta is dolgozik, jelenleg kereskedelmi vezetői beosztásban. Időközben a cég speciális üzletágát képviselő Specimen Papír- és Nyomdaipari Zrt. vezérigazgatójává is kinevezték.

Szakmai tevékenysége különösen a bélyeg és értékcikkgyártás területén innovatív és kiemelkedő, de ezek jelentős része a speciális termékek miatt nem publikus.

Konzulensként és témavezetőkén 20 éve segíti a nyomdaipar felsőfokú szakemberképzését. 2009 óta meghívott előadóként, 2012 óta pedig címzetes egyetemi docensként tanít az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetében. A hallgatói nagyra értékelik tudását, segítőkészségét, a hallgatói véleményezési indexe a legmagasabbak közé tartozik.

Az InPEQ Fórum (Ex Balkan Print Forum) nemzetközi nyomdaipari szervezetben a PNYME képviselője. Jelentős szerepe volt a 2010-ben Budapesten rendezett fórum és a 2011-es IARIGAI konferencia előkészítésében.

További társadalmi tisztségei között tagja a Magyar Filatéliai Tudományos Társaságnak (Mafitt), a Magyar Posta Művészeti Tanácsadó Bizottságának valamint a Gervay Mihály Postatörténeti Alapítvány kuratóriumának.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület alelnöke.

Valamennyi tisztségét és feladatát kiemelkedő felkészültséggel, nagy odaadással és kellő szakmai alázattal végzi. Joggal kerül a legméltóbbak közé.

Díjazásához sok szeretettel gratulálunk és további munkájához sok sikert kívánunk!