A Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség 2017-ben az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. két munkatársának is odaítélte az egyik legnagyobb hazai szakmai elismerést. A Hess András díjat Kiss Mária Klára és Imre Géza május 25-én, Nyíregyházán, a szövetség 45. közgyűlésén vette át.

KissMaraKiss Mária Klára vagy ahogy mindenki hívja a nyomdában, Mara, már főiskolai évei alatt diákmunkát végzett Társaságunknál. A Könnyűipari és Műszaki Főiskola befejezését követően 1996-ban került az ANY Biztonsági Nyomdába. Munkáját az anyaggazdálkodási osztályon kezdte, majd a digitális nyomtató üzemben művezetőként folytatta. Jelenleg gyártáselőkészítési vezetőként az új- és visszatérő feladatok gyártásba indításáról gondoskodik.

Az eltelt évek alatt széleskörű tapasztalatokat szerzett a különböző nyomdaipari technológiákban, amit nagyszerűen használ fel a mindennapokban, a hatékony gyártások megszervezésében. A nyomda életében gyakoriak az új feladatok, amelyek megvalósításában kreatívan részt vesz. Kiválóan tudja megszervezni a munkafolyamatokat a legbonyolultabb munkák esetében is. A felmerülő akadályokat gyorsan és hatékonyan kezeli, új munkatársakat nagy örömmel és szakmaisággal tanít be a Nyomda bonyolult munkafolyamataiba.

IImreGezamre Géza okmánybiztonsággal kapcsolatos kutató-fejlesztő tevékenységét a MK Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetében kezdte, ahol az 1990-es évektől kezdődően jelentős szerepet vállalt a magyar okmány és bankjegy reform keretében készült új generációs nyomdatermékek biztonsági rendszerének kidolgozásában. Fő kutatási területe a fotolumineszcencia, mint fizikai jelenség okmánybiztonsági célra történő alkalmazásához kötődik.

1998-ban került az ANY Biztonsági Nyomda állományába, ahol addig megszerzett ismereteit hatékonyan kamatoztatta és tovább fejlesztette a Nyomda által gyártott biztonsági nyomdatermékek megtervezése és gyártása során. K+F tevékenysége kapcsán számos magas biztonsági értéket képviselő, ún. biztonsági nyomdafesték rendszer és egyéb papírbiztonsági megoldás kifejlesztésében játszott kiemelkedő szerepet. A témában elért eredményeiről számos hazai és nemzetközi konferencián és kiállításon számolt be. Napjainkra Imre Géza az okmánybiztonság terén hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert szaktekintélynek számít.

További sikeres éveket kívánva, szívből gratulálunk mindkettőjüknek!

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezetése és munkatársai