A hitelmentes és stabil készpénztermelő-képességgel rendelkező Társaság a globális válság ellenére is teljesíti stratégiai céljait: az Állami Nyomda árbevételét 9%-kal, mérleg szerinti eredményét 14%-kal növelte az elmúlt évben, ezáltal meghaladta 2008 elején publikált 90 Ft részvényenkénti eredmény előrejelzését.

Az Állami Nyomda Nyrt. a gazdasági válság ellenére 14,6 milliárd Ft nettó árbevételt és 1,6 milliárd Ft üzemi eredményt ért el 2008-ban. Ez utóbbi 13%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az EBITDA a bázis időszakhoz képest 9%-kal, 2,2 milliárd Ft-ra nőtt. A tervezett 15%-os EBITDA margin mellett elért 1,3 milliárd Ft-os konszolidált nettó eredmény 14%-os növekedést mutat. A 2008-as teljesítmény hatására a Társaság egy részvényre jutó eredménye (EPS) – a korábbi előrejelzést meghaladva – 91 Ft. A Nyomda minden stratégiai termékszegmensében növelni tudta árbevételét. Különösen igaz ez a profiltisztítás következményeképpen nagy szerepet kapó, magas hozzáadott értékkel rendelkező termékekre, mint a kártyagyártás és megszemélyesítés (+17%), illetve a biztonsági termékek és megoldások (+9%). Az előző évhez viszonyítva mérsékelten nőtt az exportértékesítés is, az árbevételhez viszonyított aránya eléri a 10%-ot.

„A 2008-as eredményeink bizonyítják, hogy stratégiánknak köszönhetően olyan termékekkel és szolgáltatásokkal rendelkezünk, amelyek biztosítják az eredményességet még ilyen nehéz gazdasági és pénzügyi körülmények között is.” – mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. „Fejlesztéseink fókuszában olyan termékek állnak, amelyek gazdasági nehézségek esetében is a vállalkozások számára hatékony és biztonságos megoldásokat jelentenek, ezért a jövőben is stabil jövedelmezőségre és eredményes működésre számítunk.”

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések