Az Állami Nyomda Nyrt., mint a régió egyik vezető biztonsági nyomdája termékei és szolgáltatásai biztonságának garantálása mellett kiemelten figyel a környezettudatos működésre. Mind a gyártás, mind a fejlesztések során a nemzetközi követelményeknek megfelelő ISO 14001 minősítés standardjai szerint jár el. Az ISO minősítés szigorú szabályai teljesítése érdekében a Társaság működését olyan célok határozzák meg, mint az energia- és vízfelhasználás csökkentése, a képződő technológiai-, és gyártási hulladék mennyiségének visszaszorítása, az oldószerek és más veszélyes anyagok használatának minimalizálása, valamint az illékony szerves vegyületek felhasználásának redukálása. A Nyomda technológiájából fakadóan környezetszennyező, vagy -károsító tevékenységet nem folytat.

Fejlesztései során a Társaság szem előtt tartja a környezetterhelés csökkentését legyen szó anyaghasználatról, vagy szolgáltatásokról. A kártyagyártás alapanyagául szolgáló PVC (poli vinil-klorid) használatának visszaszorításával, illetve egyes biztonsági festékek adalékanyagainak kiváltásával csökkenteni igyekszik a környezetterhelő hatásokat. Ez speciális, főleg lézeres technológiák használatával lehetséges. Ebben a Társaság európai viszonylatban is élen jár már a 90-es évektől kezdve, amikor a kontinensen az elsők között használt lézergravírozásos technológiát az új típusú okmánykártyák megszemélyesítéséhez.

A használt anyagok tekintetében tovább csökkenti az Állami Nyomda a környezetterhelést az alkalmazott festékek és egyéb alapanyagok élettartamának bővítésével, amiben fejlesztő partnere az MTA Műszaki, Fizikai és Anyagtudományi Intézete. Az MTA közös nanotechnológiai kutatás-fejlesztési projekt eredményeképp jobb fényállóságú és hosszabb élettartamú nanofestékek kerülnek alkalmazásra a termékekben.

A szolgáltatások fejlesztése is hatékony módja a környezetvédelem erősítésének. Az iparági trendeknek megfelelően a Nyomda is egyre több elektronikus terméket kínál és fejleszt, amivel a környezetterhelő anyagok felhasználása szinte teljes egészében kiváltható. A mobilfizetési megoldások, vagy a jegyeket, vouchereket, kuponokat kiváltó mobilalkalmazások jelentősen csökkentik a környezeti terhelést.

A környezet fenntarthatóságáért felelősséget érző vállalatként az Állami Nyomda korábban is és a jövőbeni is kiemelt szerepet szán azon megoldásoknak, technológiáknak és alapanyagoknak, amelyekkel a biztonsági standardok megtartása mellett csökkenthetők a környezetterhelő hatások. Ez a szemlélet egyfelől természetesen a Társaság több mint 150 éves múltjából fakad, másfelől egyre inkább erre sarkallják a céget az élhető környezetért felelősséget érző ügyfelek és a környezetvédelemre egyre fogékonyabb részvényesek is.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések