Az Állami Nyomda részvényesei jóváhagyták a 2009-es üzleti év beszámolóját, valamint az eredmény tartalékba helyezését. A Társaság beszámolt a 2010-es év főbb üzleti elképzeléseiről is.

Az Állami Nyomda Nyrt. 2010. április 30-i rendes évi közgyűlése elfogadta a 14 milliárd Ft konszolidált nettó árbevételt, valamint az 1055 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredményt tartalmazó 2009. évi beszámolót, illetve a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését. A részvényesek a jövőbeni akvi-zíciók, illetve a további növekedés érdekében jóváhagyták az adózott eredmény felhasználására vonat-kozó előterjesztést, ennek megfelelően a Nyomda a tavalyi eredményt tartalékba helyezi.

A Társaság tájékoztatta a részvényeseket a 2010-es várakozásokról. A válság hatásaként 2010 Q1-Q3-ban várhatóan még nem éri el a magasabb hozzáadott értékű termékek megrendelése a korábbi évek mértékét. Emiatt az idén átmenetileg 20% feletti csökkenés várható az eredményben, ugyanakkor többek között a választási nyomtatványgyártás hatásaként, kétszámjegyű árbevétel növekedés prognosztizálha-tó. 2010 negyedik negyedévében visszaáll a korábbi évek üzletmenete, azaz a magasabb hozzáadott értékű termékből származó árbevétel és eredmény eléri a korábbi évek szintjét.

A Közgyűlés egyhangúan támogatta Kadocsa Péter, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójának Igazgatósági taggá választását, illetve Vajda György lemondását követően, Novotny Erzsébet, mint dolgozói képviselő Felügyelő Bizottsági taggá történő kinevezését.

„A korábbi elemzői várakozásoktól eltérő lesz az idei év. Az üzleti évünk összességében emiatt kisebb eredményt, de növekvő árbevételt mutat, és megítélésünk szerint ez utóbbi, valamint a bővülő ügyfélkör hűen tükrözi a Társaság erős piaci pozícióit. Ugyanakkor az idei év elsősorban a növekedés megalapo-zásáról szól, hiszen folyik az akvirálni kívánt cégek átvilágítása, és az e-ID mellett, új termékekkel és szolgáltatásokkal is piacra lépünk a következő hónapokban.” – mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda Nyrt. vezérigazgatója.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések