Tisztelt Intézményvezető Úrhölgy/Úr!

Tisztelettel nyújtjuk át Önöknek az Állami Nyomda Rt. közoktatási nyomtatványcsaládjának 2005. szeptember 30-áig érvényes megrendelőlapját. A 2004/2005-ös tanévtől az Oktatási Minisztérium határozata értelmében az általános iskolai bizonyítvány, az általános iskolai törzslapok, valamint az érettségi bizonyítvány tartalma és kivitele lényegesen megváltozott, az alapfokú művészetoktatási intézmények részére pedig új bizonyítványokat és törzslapokat rendszeresíttettek. A régi kivitelű zeneiskolai bizonyítványokhoz tartozó törzslap külív és belív – a tartalmi összhangra figyelemmel – továbbra is érvényben marad. Jelentős változás, hogy az általános iskolai bizonyítványokhoz szöveges minősítés céljából kézi és gépi kitöltésre alkalmas, önálló pótlapok is készülnek. Az egységes érettségi bizonyítvány a gimnáziumok és a szakközépiskolák számára, „Tanúsítvány” szigorú számadású okmánnyal egészül ki, amely különállóan rendelhető, és a bizonyítványban szereplő tasakba helyezik el azokat. Az általános iskolai törzslapgyűjtő (volt külívek 1–4. és 5–8. évfolyamok részére), valamint a művészeti törzslapok külívei kivételével minden általános iskolai törzslap, bizonyítvány pótlap és művészeti törzslap belív szigorú számadású, sorszámozott okmány lesz. Értékesítésük (szállításuk és számlázásuk) kizárólag az oktatási intézmények részére történhet. Fontos szabály: egy törzslapra csak egy tanuló adatai vezethetők fel. Bizonyítvány és törzslaprendeléseket továbbra is kizárólag az OM azonosító szám közlése esetén fogadhatunk el, ezért kérjük az adatok pontos feltüntetését a megrendelőlapon. A szigorú számadású okmányok rendeléseit a 2004/2005-ös tanévre készletünk erejéig teljesítjük, a többi nyomtatvány tanév közben is rendelkezésükre áll – amennyiben raktárkészlettel rendelkezünk – postafordultával, vagy az Önök által kért határidőre teljesítjük igényeiket. Ha újragyártás szükséges, a szállítási határidőt visszaigazoljuk. A megrendelőlapon a 2005/2006-os tanév nyomtatványait is megrendelhetik.

Az új Közoktatási megrendelőlap a letöltések menüpont alatt található.

Letöltések