Az Állami Nyomda Nyrt. (Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 6. mellékletének 6. és 19. pontja, illetve a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályairól szóló Szabályzata 1. melléklet 7-9. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Az EG Capital SA 2006. április 28-án a Társaság összesen 203 353 darab, egyenként 980 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényét, a teljes részvényállomány 13,75 %-át vásárolta meg a Budapest Értéktőzsdén. Ugyanezen a napon a Concorde Értékpapír Zrt.-n keresztül Dr. Erdős Ákos a Társaság 173 986 darab, Dr. Gömöri Istvánné 29 367 darab egyenként 980 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényét értékesítette 6815 Ft-os árfolyamon. A tranzakciót követően Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné a Társaságban részvénytulajdonnal nem rendelkezik. Az EG Capital SA Dr. Erdős Ákos 85,55 %-os és Dr. Gömöri Istvánné 14,45 %-os tulajdonában áll. A fenti tranzakció eredményeképpen (i) az EG Capital SA-nak a tulajdonába került törzsrészvények alapján 14,56%-os közvetlen befolyása keletkezett a Társaságban, (ii) Dr. Erdős Ákos Társaságban fennálló közvetlen befolyása megszűnt, közvetett befolyása pedig 14,56%-ra, (iii) Dr. Gömöri Istvánné Társaságban fennálló közvetlen befolyása megszűnt, közvetett befolyása pedig 2,1 %-ra nőtt. Az EG Capital SA a Dr. Erdős Ákos, Dr. Gömöri Istvánné és a Royalton Investors Three Limited között létrejött összehangolt magatartásra vonatkozó szóbeli megállapodás tekintetében is Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné jogutódja.

A befolyásszerzéshez kapcsolódóan a felek módosították a Dr. Erdős Ákos, Dr. Gömöri Istvánné, a Royalton Investors Three Limited, a Társaság, valamint Gyergyák György, a Társaság vezérigazgatója, Vajda György és Zsámboki Gábor, a Társaság vezérigazgató-helyettesei mint Kötelezettek és a Concorde Értékpapír Zrt. között, a Kötelezettek tulajdonában álló részvények értékesítési korlátozására vonatkozóan 2005. december 8-án létrejött szerződést. A módosítás következtében Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné jogutódjának a továbbiakban az EG Capital SA tekintendő, amely a szerződéshez csatlakozott.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések