Az Állami Nyomda Nyrt. (Társaság) a saját nevében, valamint Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke és Dr. Gömöri Istvánné Felügyelő Bizottság elnök-helyettese megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 201./B-C §, 67 § és 6.számú mellékletének 19. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Dr. Erdős Ákos 85,55 %-os és Dr. Gömöri Istvánné 14,45 %-os tulajdonában álló EG Capital SA (Cím: 5 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, Cégjegyzék szám: B 109281) a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató igénybevételével 6 150 Ft/darab átlagáron 2006. december 21-én 40 000 darab Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 980 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényt vásárolt.

A tranzakciót követően az EG Capital SA tulajdonában 252 947 db (18,11%) Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van, így Dr. Erdős Ákos közvetett befolyása 18,11%-ra, Dr. Gömöri Istvánné közvetett befolyása pedig 2,62%-ra növekedett.

Az EG Capital SA és a Royalton Investors Three Limited között létrejött összehangolt magatartásra vonatkozó szóbeli megállapodás 2006. december 20-ával megszűnt.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések