Az Állami Nyomda Nyrt. a saját nevében, valamint Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke és Dr. Gömöri Istvánné Felügyelő Bizottság elnök-helyettese megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 201./B-C §, 67 § és 6.számú melléklet 19. pontja alapján közzéteszi, hogy Dr. Erdős Ákos 85,55 %-os és Dr. Gömöri Istvánné 14,45 %-os tulajdonában álló EG Capital SA (Cím: 5 boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
Cégjegyzék szám: B 109281) a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató igénybevételével 5765 Ft/darab átlagáron 2006. június 14-én és június 15-én összesen 7350 darab Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 980 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényt vásárolt.
A tranzakciót követően az EG Capital SA tulajdonában 212 947 db (15,25%) Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van, így Dr. Erdős Ákos közvetett befolyása 15,25%-ra, Dr. Gömöri Istvánné közvetett befolyása pedig 2,2%-ra növekedett.
Az EG Capital SA és a Royalton Investors Three Limited között létrejött összehangolt magatartásra vonatkozó szóbeli megállapodás alapján együttes befolyásuk (szavazati joguk) mértéke az EG Capital SA befolyásának növekedésével 27,2%-ra változott.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések