Az East Capital Eastern European Fund (székhely: Kungsgatan 30, SE-11193 Stockholm, cégjegyzékszáma: 504400-8554) képviseletében eljáró East Capital Asset Management AB, mint alapkezelő – megbízásából az Állami Nyomda Nyrt. – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§ (1) bekezdése alapján közzéteszi, hogy az East Capital Eastern European Fund 2005. december 13. napján megszerezte az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott 37500 db egyenként 980 Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú, 2,69% mértékű befolyást biztosító törzsrészvény tulajdonjogát.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések