Az Állami Nyomda Nyrt. (Társaság) a saját nevében, valamint a Royalton Investors Three Limited megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 67 § alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Royalton Investors Three Limited (Cím: Themistokli Dervi 3 Julia House P.C. 1066 Nicosia, Ciprus) a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató igénybevételével 6150 Ft/darab átlagáron 2006. december 20-án 166.514 darab a Társaság által kibocsátott egyenként 980 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényt értékesített.

A tranzakciót követően az Royalton Investors Three Limited tulajdonában nem maradt az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény. Ezáltal EG Capital SA és a Royalton Investors Three Limited között létrejött összehangolt magatartásra vonatkozó szóbeli megállapodás 2006. december 20-ával megszűnt.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések