Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései alapján az alábbi javadalmazási politikát állapítja meg.