Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) eleget téve a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. számú melléklet 1.29 pontjának ezúton közzéteszi a Társaság bejegyzett könyvvizsgálójának személyében bekövetkezett változásokat.

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2017. április 6-án megtartott éves rendes közgyűlése a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft eddigi munkáját megköszönve, a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta 2017. május 1-től 2020. április 30-ig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cím: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165), természetes személy könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna (Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., anyja neve: Németh Ilona, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005268), helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Péter (Lakcím: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4., anyja neve: Fleck Klára, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005805).

Az új könyvvizsgáló megválasztását az 537/2014/EU rendelet 17. cikk (1) bekezdése tette szükségessé, melynek értelmében a tőzsdén jegyzett vállalatok esetében 10 évente kötelező a könyvvizsgálók rotációja.