Az Állami Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom u. 5.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042030) („Kibocsátó”)

jelen hirdetmény útján

az Európai Parlament és Tanács 2003/71/EK Irányelve, a Bizottság 809/2004/EK Rendelete és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelően elkészített, a Kibocsátó által kibocsátott és a Kibocsátó tulajdonában lévő 147.900 darab (túlkereslet esetén legfeljebb további a Royalton Investors Three Limited részvényes tulajdonában lévő 124.100 darab) 980 Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvénynek (ISIN HU0000079835) nyilvános értékesítésére vonatkozó, 2005. november 29. napján kelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által E-III/20.404-1/2005. számú határozatával 2005. december 2. napján jóváhagyott, és a Kibocsátó, valamint a Concorde Értékpapír Rt. forgalmazó által honlapjaik útján közzétett tájékoztató („Tájékoztató”) 7.5 és 7.6 pontjai alapján

közzéteszi, hogy

az Aukció napja: 2005. december 8. napja,

az Aukciós Vételi Megbízáson megadható Minimális Ár pedig 5.600 Ft.

Budapest, 2005. december 6.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések