Az Állami Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom u. 5.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042030) („Kibocsátó”) jelen hirdetmény útján közzéteszi, hogy az Európai Parlament és Tanács 2003/71/EK Irányelve, a Bizottság 809/2004/EK Rendelete és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelően elkészített, a Kibocsátó által kibocsátott és a Kibocsátó tulajdonában lévő 147.900 darab (túlkereslet esetén legfeljebb további a Royalton Investors Three Limited részvényes tulajdonában lévő 124.100 darab) 980 Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvénynek (ISIN HU0000079835) nyilvános értékesítésére vonatkozó tájékoztató közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-III/20.404-1/2005. számú határozatával 2005. december 2-án jóváhagyta.

A Kibocsátó 2005. november 11-én kelt kérelmében kezdeményezte a Társaság 980 Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését. A nyilvános értékesítésre a tőzsdei bevezetést követően, aukciós eljárás keretében kerül sor.

Az aukció lebonyolításának napját és időtartamát a Kibocsátó későbbi időpontban teszi közzé.

A nyilvános értékesítésre vonatkozó tájékoztató 2005. december 5-én a Kibocsátó honlapján (www.allaminyomda.hu) és a Concorde Értékpapír Rt., forgalmazó honlapján (www.con.hu) közzétételre került. A nyilvános értékesítésre vonatkozó tájékoztató nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.), illetve a forgalmazó székhelyén (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) igényelhető.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések