A Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség grémiuma Hess András díjjal jutalmazta az Állami Nyomda Nyrt. fejlesztési igazgatóját. Dékány Albert a kimagasló elismerést szakmai felkészültségével, innovatív hozzáállásával és több évtizedes munkájával érdemelte ki.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség 2009-ben is kiosztotta a szakma legkiválóbbjainak járó Hess András díjakat. Idén a szövetség nyolc nyomdaipari szakembert tüntetett ki, köztük Dékány Albertet, az Állami Nyomda fejlesztési igazgatóját. A díj odaítélésének elsődleges indoka a díjazott több évtizedes munkája, amely során számos nyomdaipari termék fejlesztésében játszott aktív szerepet. Szakmai felkészültsége, vezetői adottságai és embersége nagyban hozzájárult munkássága elismeréséhez.

Dékány Albert rövid életrajza

Dékány Albert eleinte, mint fényképész szakmunkás, majd a diploma megszerzését követően, mint nyomdamérnök dolgozott a Nyomdaipari Egyesülés Technológiai Fejlesztési Laboratóriumában 1970 és 1980 között. Ezt követően 1986-ig a Magyar Földtani Intézet nyomdavezetője volt. Később informatikai ismeretei és számítógépes tudásának autodidakta fejlesztése révén a SZÜV Nyomda üzemvezetője lett.

Szakmai tudása, fejlesztési tapasztalata és vezetői képességei révén az Állami Nyomda termelésvezetőjévé, majd fejlesztési igazgatójává nevezték ki. Tudását és innovatív hozzáállását sikeresen kamatoztatta a Nyomda speciális biztonsági termékeinek fejlesztésében. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai és nemzetközi választási nyomtatványok nyomdai kivitelezésének, a vények, valamint az adó- és zárjegyek fejlesztésében. Sokat köszönhet neki a Nyomda a hologramok alkalmazási lehetőségeinek bővítése, illetve a műanyagkártya-gyártás beindítása kapcsán is. Rendszerszemlélete jelentősen hozzájárult a Társaság szervezési, számítástechnikai és logisztikai tevékenységének javításához.

További sikeres éveket kívánva szívből gratulálunk!

Letöltések