Az Állami Nyomda Nyrt. (továbbiakban: Társaság) saját nevében, valamint az EG Capital S.A., Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság Elnöke és Dr. Gömöri Istvánné a Felügyelő Bizottság Elnök-helyettese megbízásából a Tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. tv. 61.§ (1) és 61.§ (3) , 201/B-C. §� ill. az 55.§ (3) , valamint a 24/2008.(VIII.15.) PM rendelet 4.sz. mellékletének 2.1. és 2.6. pontjai alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

Az EG Capital S.A. az Állami Nyomda Nyrt. 25,87%-os szavazati joggal rendelkező részvényese bejelentette, hogy portfólió átalakítás céljából létrehozta a Dr. Gömöri Istvánné tulajdonát képező BE-LU S.á.r.l. társaságot, ahová a szavazásra jogosító részvények 3,74%-át (536.703 darab) áthelyezte és ezen tranzakció következtében az EG Capital S.A. közvetlen és Dr. Erdős Ákos közvetett befolyása 22,13% (3.177.507 darab) lett. Dr. Gömöri Istvánné (3,74%) közvetett befolyása nem változott.

Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné részvényesi megállapodást kötöttek a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5.§ (1) bek. 100. pontja, valamint 65/A.§ (1)� alapján, melynek értelmében összehangoltan járnak el.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések