A JELEN DOKUMENTUM HIRDETÉS, MELYET AZ ÁLLAMI NYOMDA NYRT. („TÁRSASÁG”) JELENTETETT MEG A TÁRSASÁG TÖRZSRÉSZVÉNYEINEK A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY SZERINTI, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉRE TÖRTÉNŐ MAGYARORSZÁGI TŐZSDEI BEVEZETÉSÉVEL, TOVÁBBÁ SAJÁT RÉSZVÉNYEINEK NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁJÉKOZTATÁSKÉNT.
JELEN DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL TÁJÉKOZTATÓNAK, ILLETVE HIRDETMÉNYNEK A HIRDETÉSBEN EMLÍTETT RÉSZVÉNYEK ÉS TŐZSDEI BEVEZETÉS, ILLETVE NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL VONATKOZÁSÁBAN, EZÉRT TARTÓZKODJANAK A JELEN HIRDETÉSRE ALAPÍTOTT BÁRMILYEN AJÁNLATTÉTELTŐL. A BEVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG ( www.allaminyomda.hu ) VALAMINT A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR RT. ( www.concordert.hu ) HONLAPJÁN TEKINTHETŐ MEG.

Csütörtöktől tőzsdén az Állami Nyomda részvényei

Az Állami Nyomda Nyrt. (Állami Nyomda vagy társaság) a mai napon bejelenti, hogy a társaság „A” sorozatú törzsrészvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére 2005. december 8-án kerül sor és ugyanekkor valósul meg a társaság – alaptőkéjének 10%-át képviselő – saját részvényeinek nyilvános értékesítése is. A nyilvános értékesítésre a BÉT által üzemeltetett MMTS kereskedési rendszer keretében lefolytatott aukció útján kerül sor. Az aukciós vételi megbízáson megadható minimális ár 5600 Ft.

Az Állami Nyomda a nyilvános értékesítés során a társaság 147.900 darab, egyenként 980 Ft névértékű ”A” sorozatú, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényét kívánja felajánlani. Túlkereslet esetén a nyilvános értékesítésbe legfeljebb további – a Royalton Investor Three Limited részvényes tulajdonában lévő – 124.100 darab részvény vonható be.

A nyilvánosan értékesítendő részvényeket kizárólag belföldi természetes személyek és belföldi jogi személyek igényelhetik a forgalmazói feladatokat ellátó Concorde Értékpapír Rt-nél. Az egy befektető által tehető aukciós vételi megbízás legkisebb mennyisége 100 darab részvényre, míg legnagyobb mennyisége 5000 darab részvényre szólhat. Az aukciós ellenajánlatok megtételére nyitva álló időszak 2005. december 8-án 9 órától 13 óráig tart.

További információk
Boris Mihály Concorde Értékpapír Rt. Telefon: 06 1 489 2200
Hegyi Gábor Capital Communications Kft. Telefon: 06 1 266 0199

Sajtóközlemény és háttéranyag

Letöltések