Demokrata és Republikánus szenátorok közösen terjesztettekbe törvényjavaslatot a Kongresszus elé, amelyben az ötven éve szinte semmit nemváltozott Medicare ID megreformálását akarják elérni. Ennek oka egészenegyszerű: a társadalombiztosítási számot is tartalmazó kártyával történővisszaélések becslések szerint 60 milliárd dollár kárt okoznak, amelyet egymegfelelő biztonságú okmánnyal jelentősen csökkenteni lehetne.

Az Egyesült Államok Medicare társadalombiztosításiprogramjában a 65 évnél idősebb állampolgárok (illetve néhány egyébkritériumnak megfelelő lakosok) juthatnak egészségügyi ellátáshoz. Ez a 60-asévekben létrehozott rendszer számos tekintetben nem felel meg a korkövetelményeinek, és jelentős költségvetési bevételkiesést okoznak az elavultrendszer miatti visszaélések. A meglévő kártyával párhuzamosan kialakítanánakegy új megoldást, amelynek alapját a Szövetségi Védelmi Minisztérium ún. CommonAccess Card-ja adná. A tervezett szerint ez utóbbi kártyán tárolnák a TBazonosítót, az egészségügyi szakértő digitális fotóját, a biztosított PINkódját és orvosának ujjlenyomatát. Az okoskártya „match-on-card” technológiáthasználna, azaz mind a megfeleltetés, mind a tárolás a kártyán történne, így aszemélyes adatok soha nem „hagynák el a plasztikot”. Az orvos rendelőjében akét kártya hitelesítené, hogy a pácienssel való találkozás az előre fixáltidőpontban történik-e, illetve, hogy jogosult-e a beteg a szolgáltatásigénybevételére. A hitelesítést követően az adatokat rögtön a fizetésiprocesszorra küldené a rendszer.

Törvényjavaslat értelmében 29 millió dollárosberuházással öt pilotot indítanának. Ennek kidolgozását és elindítását azEgészségügyi Minisztérium végezné azokon a földrajzi területeken, ahol aprogram várható kockázatai magasak. A pilotok célja az ellátás minőségéneknövelése, a Medicare fizetési rendszer pontosságának növelése, aszemélyazonosság-lopások csökkentése, illetve a pazarlás, a csalások és avisszaélések megelőzése. A pilotok során a már létező szövetségi szabványokatés a meglévő személyiségi jogi szabályozást használnák az azonosításhozvalamint a személyes és biometrikus adatok védelméhez.
Az egy évesre tervezett programot követően aMinisztérium jelentést tesz a Kongresszusnak a fejlesztések állapotáról, arendszer használhatóságáról és az adatbiztonság érdekében tett intézkedésekről.A bevezetés után két évvel újabb jelentés készülne, amely tartalmazna egyelemzést, amely a rendszer értékelésének alapját adná, és megfogalmazná aprogram szövetségi szintű kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat.

Fényképek: www.drleonardcoldwell.com, www.medicare.gov