Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5., cégjegyzékszáma: 01-10-042030) („Társaság”), mint tőzsdei részvény kibocsátó ezúton bejelenti, hogy a KELER-től, mint a Társaság részvénykönyv vezetőjétől kért osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés során a csatolt RS1, RS3/1, RS3/2 szerinti adatlapokon meghatározott tulajdonosi struktúra és 5%-nál nagyobb tulajdonosok váltak ismertté.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések