A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban és az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel, a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján, az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé a következőket:

Az ING Bank Zrt. (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/B) mint letétkezelő, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatta a Társaság Igazgatóságát, hogy ügyfele Állami Nyomda Nyrt-ben megszerzett befolyása az alábbiak szerint változott:

Részvénytársaság megnevezése: Állami Nyomda Nyrt.
Részvény fajtája és típusa : A sorozatú, névre szóló törzsrészvény
Részvény ISIN-azonosítója : HU0000079835
Kibocsátott részvények száma: 1.396.520 db
Részvényes neve : Hansabank Ltd., mint részvényesi meghatalmazott
Részvényes székhelye : 15040 Tallinn, Liivalaia 8, Észtország
Nyilvántartási szám : 10060701
Jelenlegi befolyás : 117.298
Jelenlegi befolyás : 8,4%
Befolyásváltozás értéknapja : 2006. augusztus 29.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések