A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 61.§-ban és az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé a következőket:

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cg. 01-10-041373) az Állami Nyomda Nyrt-ben 2009. május 8-án 5,19%-os közvetlen részesedést szerzett (szavazati jog mértéke az ismert saját részvény állomány alapján: 5,34%). E részesedés 2009. május 12. napján lecsökkent 0%-ra, amely megegyezik az Erste Befektetési Zrt. összes részesedésével ezen a napon.

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések