Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2022. április 13-án nyilvánosságra hozott, 2021. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetmény alapján, jelen közleményben teszi közzé a 2022. május 12-i időponttól fizetendő osztalék végleges mértékét.

A Társaság tulajdonában 448.842 db saját részvény van. A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 5 Ft, azaz öt forint.

Fentiek alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2021. üzleti év után egy darab törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000093257) 168,- Ft, azaz egyszázhatvannyolc forint bruttó osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.