Az Állami Nyomda Zrt. Igazgatóságának hirdetménye az „A” sorozatú törzsrészvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról
Az Állami Nyomda Zrt. Igazgatósága a jelen hirdetménnyel tájékoztatja a Tisztelt Törzsrészvényeseket, hogy a társaság 2005. augusztus 11. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott 3/2005.08.11 és 4/2005.08.11 számú határozatai alapján, az Alapító Okiratnak az „A” sorozatú nyomtatott törzsrészvények előállítási módjára és névértékére vonatkozó rendelkezések módosítását a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a cégnyilvántartásba bejegyezte.

Az Állami Nyomda Zrt. Igazgatósága tájékoztatja továbbá a Tisztelt Törzsrészvényeseket arról, hogy a törzsrészvényeket – a részvények névértékének megváltoztatása és dematerializált részvénnyé átalakítása céljából – valamennyi törzsrészvényes benyújtotta, illetve hogy megjelölte azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámlaszerződést kötött. Mindezek alapján, a Tpt. 10. § (2) bekezdése értelmében, a törzsrészvények átalakítása a korábban megjelölt 2005. október 10. napja előtt is lezárható.

A törzsrészvényesek minden nyomdai úton előállított 1 darab (eredetileg 10.000 Ft, majd a szétválást követően) 9.800 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény után 10 darab 980 Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak.

A dematerializálással kapcsolatos bármilyen kérdésben az Állami Nyomda Zrt. Gazdasági Igazgatósága készséggel áll rendelkezésére, a 4311-232 telefonszámon.

Állami Nyomda Zrt. Igazgatósága

Letöltések