Az Állami Nyomda Zrt. Igazgatósága a jelen hirdetménnyel tájékoztatja a Tisztelt Törzsrészvényeseket, hogy a Társaság, a 2005. augusztus 11. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott 4/2005.08.11 számú határozata alapján, a 1.396.520 darab, „A” sorozatú, egyenként 980,-Ft névértékű, névreszóló törzsrészvényének dematerializált részvénnyé átalakítása céljából, a dematerializált részvényről szóló okiratot 2005. október 27. napján a KELER Rt-ben elhelyezte, melynek alapján a KELER Rt. a Társaság 1.396.520 darab, „A” sorozatú, egyenként 980,-Ft névértékű, névreszóló törzsrészvényét 2005. október 27. napjától számlavezetésre és nyilvántartásra befogadta.

Az Állami Nyomda Zrt. Igazgatósága tájékoztatja továbbá a Tisztelt Törzsrészvényeseket arról, hogy a fentiek alapján a Társaság 1.396.520 darab, „A” sorozatú, egyenként 980,-Ft névértékű, névreszóló törzsrészvénye átalakításának napja (értéknap) 2005. október 27. A Tpt. 12. § (1) bekezdése értelmében, a Társaság, mint kibocsátó, a 1.396.520 darab, „A” sorozatú, egyenként 980,-Ft névértékű, névreszóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényét az átalakítás napjával érvénytelennek nyilvánítja és egyben dematerializált részvénnyé alakítja át.
A dematerializálással kapcsolatos bármilyen kérdésben az Állami Nyomda Zrt. Gazdasági Igazgatósága készséggel áll rendelkezésére, a 431 1232 telefonszámon.

Állami Nyomda Zrt. Igazgatósága

Letöltések