A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény („Tpt.”) 55.§-ban foglaltaknak megfelelően a Társaság tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:
Az Állami Nyomda Nyrt. a 2008. április 28-i közgyűlésének 13/2008 (04.28.) számú határozata szerint 2008. november 11-én, a Budapesti Értéktőzsdén 48000 darab „A” sorozatú Állami Nyomda törzsrészvényt vásárolt 621 Ft/darab átlagáron a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakciót követően a Társaság saját tulajdonában lévő Állami Nyomda törzsrészvények állománya 420500 darabra változott.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések