A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény („Tpt.”) 55.§-ban foglaltaknak megfelelően a Társaság tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:

Az Állami Nyomda Nyrt. a 2008. április 28-i közgyűlésének 13/2008 (04.28.) számú határozata szerint 2008. november 7-én, a Budapesti Értéktőzsdén 4000 darab „A” sorozatú Állami Nyomda törzsrészvényt vásárolt 642 Ft/darab átlagáron a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakciót követően a Társaság saját tulajdonában lévő Állami Nyomda törzsrészvények állománya 372500 darabra változott.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések