A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§ (3) bek.-ben foglalt követelményeknek eleget téve, az ott meghatározott határidőn belül az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága az alábbiakat kívánja közzétenni:

Az Állami Nyomda Nyrt. „A” sorozatú részvényeinek 10,59%-át képviselő 147 900 db „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényét 2005. december 8. napján nyilvános ajánlattétel keretében teljes egészében értékesítette, melynek folytán részesedése 0%-ra csökkent az Állami Nyomda Nyrt.-ben (székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5., cgj.: 01-10-042030).

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Közlemény és ST6. adatlap a saját részvény tranzakciók bejelentésére

Letöltések