Az Állami Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2011. május 30-án nyilvánosságra hozott, 2010. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetmény alapján, jelen közleményben teszi közzé a 2011. június 22-i időponttól fizetendő osztalék végleges mértékét.

A Társaság tulajdonában 438.651 db saját részvény van. A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 1 Ft, azaz Egy forint.

Fentiek alapján az Állami Nyomda Nyrt. a 2010. év után egy darab törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000093257) 36,- Ft, azaz Harminchat forint bruttó osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések