Az Állami Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2009. április 16-án nyilvánosságra hozott, 2008. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetmény alapján, jelen közleményben teszi közzé a 2009. május 20-i időponttól fizetendő osztalék végleges mértékét.

A Társaság tulajdonában 420.500 db saját részvény van. A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 1,55 Ft, azaz Egy forint ötvenöt fillér.

Fentiek alapján az Állami Nyomda Nyrt. a 2008. év után egy darab törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000093257) 54,55,- Ft, azaz Ötvennégy forint ötvenöt fillér bruttó osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések